Batteri type: CR2450


1.
Placer ESL med forsiden nedad på en plan overflade eller brug dine hænder til at holde hyldeforkanten omkring rammen. Undgå at lægge pres på skærmen. Brug fingrene til at trække etiketten tilbage øverst til venstre på batteridækslet .


2.
Når den er pillet af, kan du afdække en lille lås for at frigøre dækslet. Træk opad og væk fra hyldeforkanten til højre ved hjælp af fingrene, som åbner batterirummet.

3.
Når du har åbnet, vil du bemærke batterilåsene som angivet på billedet. Batterilåsene skal trækkes tilbage med din finger eller tommelfinger.
4.

Ved hjælp af din anden hånd, brug en finger eller tommelfinger til forsigtigt at trykke på batteriet overfor batterilåsen. Dette vil springe batteriet opad og væk fra batterirummet og dermed frigøre det.


5.

Gentag trin 3 og 4 for at fjerne det venstre batteri fra rummet. Afvent ca 30 sec. Og isæt de nye batterier.


6.

Når begge batterier er skiftet, skal du lave en ”Tving opdatering” på displayet 1 gang og gerne i nærheden af hovedantennen.


7.

Fejl ved skift af batterier:

 

Når et display er ved at løbe tør for strøm, vil der ca. 3 måneder før dette, fremkomme et batteriikon på pågældende display. Når dette fremkommer, skiftes batteriet.  

I enkelte tilfælde, har batterierne ikke kræfter til at vise batteriikonet. Sker det, kan batteriernes status aflæses i Breece Cloud på pågældende display.

 

Når et display ikke har nok strøm til at kommunikere med systemet, vil det optræde i fejllisten med en kommunikationsfejl.

 

Ved batteriskift, er det bedst at være i nærheden af hovedantennen.

 

Det er altid en god ide at skifte batterierne, så snart man bliver opmærksom på at batteriniveauet er lavt.

 

Kontroller alle displays batteriniveauer ugentligt, hvilket kan gøres ved at logge ind i Breece Cloud og på forsiden se hvor mange og hvilke displays, der skal have skiftet batteri.

 

  Videolink til batteriskift:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDJfBtiAY9qnF65XBQYtOwpdVbldXSgu 

FORSIGTIG - RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING!                 

Batteriet må hverken genoplades, adskilles, opvarmes til over 100°C eller brændes. 

Opbevar batteriet utilgængeligt for børn og i original emballage, indtil det er klar til brug. Brugte eller udskiftede batterier skal altid opbevares i original emballage for at sikre, at der ikke er nogen kontakt mellem dem på noget tidspunkt - kontakt mellem møntcellebatterier kan føre til varmeudvikling og i værste fald forårsage brand. 

  

ADVARSEL – Put aldrig batterier i munden. Indtagelse kan føre til alvorlig personskade eller død. Hvis indtaget, søg da straks lægehjælp. note:Du kan manuelt tjekke at displayet virker ved at lave en tving opdatering af displayet.
Hvis du ikke laver en tving opdatering af displayet er det ikke noget problem. Displayet vil blive opdateret næste gang systemet har en opdatering til displayet.